PEFC eta FSC© baso-ziurtagiriak

Baso-kudeaketa jasangarria, Nekazaritza eta Elikadurarako Nazio Batuen Erakundeak (FAO) emandako definizioaren arabera, «Basoak eta baso-lurrak administratzea eta erabiltzea da, biodibertsitateari, produktibitateari, birsortzeko gaitasunari, bizitasunari eta potentzialari eusteko moduan eta erritmoan, orain eta etorkizunean, tokian tokiko, estatuko eta munduko beste sistema batzuei dagozkien funtzio ekologiko, ekonomiko eta sozialak betetzeko».

Baso-kudeaketa jasangarriaren ziurtagiriek bermatzen dute, hirugarren erakunde independenteen bidez, ziurtagirian aitortutako baso-lehengaiak kudeaketa jasangarri batetik datozela. PEFC eta FSC© ziurtagiriak mundu osoan gehien ezarri eta aintzatesten direnak dira.

Euskadin, baso-ziurtapeneko bi sistema hauek ezarri dira:

Baso-ziurtagiriak ondo definitutako bi zati ditu:

Baso-ziurtagiria, beraz, baso-lurren jabeei eta/edo kudeatzaileei aplika dakieke, baldin eta basoen mendiak ziurtatu nahi badituzte, bai eta zuraren eta baso-produktuen industriari ere, baldin eta bezeroei bermatu nahi badiete beren produktuak baso-kudeaketa jasangarritik datozela.

Basoen Kudeaketa Jasangarriaren Ziurtagiria (BKJ)

BKJari dagokionez, Baskegurrek Euskadin ezartzen laguntzen du. Horretarako, PEFC Eskualdeko Ziurtagiriaren ezarpena eta garapena koordinatzen dugu BASALDE ( www.basalde.eus ) (Euskadiko PEFC Eskualdeko Erakunde Eskatzailea) bitartez (Ziurtagiri zk.: PEFC/14-21-00015-AEN).

Beraz, BKJren eskualdeko ziurtagirian parte hartu nahi duten baso-jabeek/-kudeatzaileek BASALDErekin (ARABA: 945892034 – Araba@basalde.eus, BIZKAIA: 944566212 – Bizkaia@basalde.eus, GIPUZKOA: 943652920 – Gipuzkoa@basalde.eus) harremanetan jarri beharko dute mendi bat nola ziurtatu jakiteko.

PEFC eta FSC© zaintza-katearen ziurtagiria

COC ziurtagiriari dagokionez, Baskegurrek irmo babesten du zaintza-kateak ezartzea. Beraz, COC ziurtagiria lortu nahi duten enpresek Baskegurrekin harremanetan jarri beharko dute (info@baskegur.eus ). Baskegurrek neurrira ziurtatzeko hainbat irtenbide emango dizkie, interesatzen zaien ziurtapen-sistemaren arabera (PEFC, FSC edo biak) eta nahiago duten ziurtapen-modalitatearen arabera (banakakoa, taldekoa edo multisitea).

Gaur egun, COC PEFCko talde baten egoitza nagusia da Baskegur, TEC-PEFC-COC-019701 ziurtagiri-zenbakiarekin, eta beste talde batek PEFC eta FSC ziurtagiri-zenbakiarekin BMC-PEFC-COC-00213 eta FSC: TT-COC-007212). Gainera, banakako ziurtagiri batzuk ezartzeko eta mantentzeko laguntza teknikoa eskaintzen du.

MULTISITE PEFC DE CADENA DE CUSTODIA DE BASKEGUR (Ziurtagiri zk.: TEC-PEFC-COC-019701)

BASKEGUR PEFC-EN MULTISITEA (BMC-PEFC-COC-00213))/ZAINTZA-KATEKO FSC (BMC-COC-007212)