Ziurtagiriak eta egurraren jasangarritasunaren analisia

Baskegurrek, kideen artean, Produktuaren Ingurumen Adierazpenak bultzatzen ditu (onartuena EPD ziurtagiria da), eta funtsezko tresnak dira horiek guztiak sektoreak egindako produktuen ingurumen-jasangarritasuna neurtzeko, gure ekosistementzat askoz kutsagarriagoak eta kaltegarriagoak diren prozedurei jarraituz egindako beste ondasun batzuekin alderatuta.

Baskegurrek intsinis pinuaren taulako sektorekako PIA lortu du, Euskadiko basogintzaren (egurra) sektorea ingurumen-ziurtagirien erabileran Europako erreferente gisa kokatzen duena, hain zuzen.