Dokumentazio teknikoa

Gure jardueretan, erosketa-aukeretan, eraikuntzan, ekipamenduetan eta energia-sorkuntzan sarriago erabiltzen badugu egurra, gure bizitza-kalitatea eta gure ingurumen-aztarna nabarmen hobetu ditzakegu.

Egurra behar bezala erabiltzea ezinbestekoa da gure bizi-kalitatean eta ingurumen-aztarnan gogobetetasunik eta eraginkortasunik onena lortzeko, baita indarrean dagoen araudia betetzeko ere. Horretarako, beharrezkoa da egurraren espezifikazio tekniko eta/edo arau kontuan izatea.