Hobekuntzak basogintzan

Basogintza edo baso, mendi edota baso-sailen kudeaketa eta zaintza haien jabeak edo kudeatzaileak egiten du Euskadin, gizarteak eskatzen dituen ondasunak eta zerbitzuak etengabe ekoizteko asmoarekin.

Helsinkiko Ministro Batzarrak adierazitakoaren arabera, kudeatzaile eta jabe guztiek kudeaketa iraunkorra egin behar dutela onartzeak hau du helburu: kudeaketa horren bidez, baso eta mendien biodibertsitateari, produktibitateari, birsorkuntza-ahalmenari, bizitasunari eta, orain eta etorkizunean, funtzio ekologiko, ekonomiko eta sozial garrantzitsuak izateko potentzialari eustea.

Jabetzaren arabera, 20.000 familiak baino gehiagok egiten dute kudeaketa hori Euskadin, baso-azalera pribatuan, ia %60an. Ia gainerako baso-azalera, %40, udalen eta administrazio-batzordearen jabetzakoa da, eta askotan, foru-aldundietako baso-zerbitzuek kudeatzen dute.

Kudeaketa hori, ondasun eta zerbitzuak sortzeko ziklo jarraitutzat hartua eta apurka-apurka hobetua, grafiko honen bidez adieraz daiteke:

PINUAREN ZIKLOA

Baskegurrek, elkarte bazkideekin elkarlanean, kudeaketa horretarako alderdi teknikoak nahiz ingurumen- eta gizarte-alderdiak hobetzen eta garatzen lagundu nahi du.